Väljastamise tingimused isikliku laenu

Kliendikaardi kaotamise või kahjustamise korral tuleb esitada uus Kliendikaardi taotlus ning teile väljastatakse kirjeldatud korras uus Kliendikaart, mis hakkab toimima uue põhikaardina koheselt kõigi kaardi väljastamistingimuste täitmisel. Kaardi taotluse esitamisega on kaardi taotleja/kasutaja kinnitanud oma nõusolekut tema isikuandmete töötlemiseks. Koostööpartneri juures tasutud summad ei lähe Keila Tarbijate Ühistu Kliendikaardi looside või muude soodustuste arvestusse. Kliendikaart on tähtajatu. Kliendikaardi taotlust on õigus jätta rahuldamata, kui taotluse kohustuslikud väljad on täitmata. Keila Tarbijate Ühistul on õigus ühepoolselt muuta Kliendikaardi tingimusi, teavitades sellest interneti- aadressil www.keilaty.ee,  mõistliku aja jooksul  ette. Kliendikaardi kontole kogutud summade arvestust kasutatakse Kliendikaardi. Puhastage Kliendikaarti pehme lapiga ja ärge kasutage selleks kemikaale või lahusteid. Eelmine kaart kustutatakse süsteemist.  Juhul kui kaupluste töötajad avastavad, et kaart on väljastatud juriidilisele isikule on neil õigus kaart ära võtta ja saata tühistamisele. Soovitav on hoida Kliendikaarti pehmes vutlaris või rahakotis ning kindlasti eraldi  mobiiltelefonist, välgumihklist, võtmetest jms. Seejärel väljastatakse teile Rõõmu Kaubamaja infoletist koheselt kehtiv personaalne Kliendikaart. Kliendikaart tuleb hoida eemal kokkupuutest teda kahjustavate esemete või ainetega. Paberkandjal oleva teksti ja interneti- aadressil näha oleva teksti erinevuste korral on alati kehtiv interneti- aadressil nähtav tekst. Kliendikaart ei ole maksekaart. Kauplusel on õigus kaart konfiskeerida kui see on antud kasutamiseks teisele isikule. Kõik kiireloomulised laenud Kaevandused. Kaardi kasutajal palume esitada kaart teenindajale enne kaupade või teenuste eest maksmise alustamist, et saaksime registreerida   kaardikasutajale suunatud  soodustused. Kliendikaardi tingimuste kehtiv redaktsioon, samuti ka muu informatsioon seoses Kliendikaardiga, on nähtav interneti- aadressil www.keilaty.ee. Kliendikaardi ankeedi täitmisel ja kaardi väljastamisel kaupluse töötaja kontrollib avaldaja või kaardi saaja dokumenti. Kui  kaardi kasutaja soovib saada teavet pakkumiste ja kampaaniate kohta, avaldab ta taotluses vastava soovi, andes sellega oma nõusoleku pakkumiste saamiseks. Kliendikaardi taotlemisel esitatud andmeid ja Kliendikaardi kasutamisega seotud andmeid kasutatakse klientidele sooduspakkumiste ja soodustuste tegemiseks ning loosimiste läbiviimiseks. Taotluses toodud andmed sisestab Keila Tarbijate Ühistu kliendikaardi haldur  kaitstud infosüsteemi.

Tööstuslaen | KredEx

. Kaardi taotleja kinnitab taotluses esitatud andmete õigsust allkirjaga.

Retseptiravimite vene- ja ingliskeelsed infolehed | Ravimiamet

. Ühistu ei vastuta kaardi kasutaja ees võimalike varaliste või mittevaraliste kahjude tekkimise eest, kui soodustuse pakkuja mingil põhjusel keeldub soodustuse võimaldamisest.

Kliendikaarti ei väljastata juriidilistele isikutele. Väljastamise tingimused isikliku laenu. Krediidi ajalugu Kokkuhoid online.

Kriis pole kodulaenu tingimusi muutnud | Luminor

Märkused