Regulaator nõuab pankadelt nimekirjad "mustad" juhid

Kõik laenud 18 aastat Kirovis.. See regulaator peaks olema päevapoliitikast sõltumatu, sest sõltumatu regulaator ei pea arvestama huvigruppidega nii palju kui poliitikud. Teine oht on vastupidine- ettevõtte ja reguleerija on pidevalt konfliktis. Reguleerimine ei toimu mitte vastastikuses usalduslikus õhkkonnas, kus mõlemad osapooled mõistavad kompromissi olulisust, vaid ajakirjanduses ja kohturuumides. Sõltumatus teeb tema mõjutamise huvigruppide jaoks tunduvalt kulukamaks. Regulaatorit võib käsitleda kui neljandat võimu lisaks seadusandlikule, täitev- ja kohtuvõimule. Nende ettevõtete teenuste puhul on tasakaalu saavutamine erinevate huvide vahel olulisem kui telekommunikatsiooni puhul. Inimesed, kellega tuleb suhelda iga päev, töötavad selles ettevõttes. Kuigi mõned inimesed ei taha seda veel uskuda, on telekommunikatsioonis “loomuliku monopoli” aeg ammu läbi saanud ning konkurents sunnib peale omad reeglid. Võtta kiire laen online kaart Salavat väga soodsatel tingimustel – see on lihtne!.

Monopolide erastamine nõuab ühtset regulaatorit. - Päevaleht

. Näiteks Vivendi, mis tegutseb nii kommunaalteenuste, ühiskondliku transpordi, telekommunikatsiooni kui ka mitmetes teistes valdkondades. Olukord muutub veel keerulisemaks, kui Eesti turule võivad siseneda mitmetes erinevates valdkondades tegutsevad gigandid.

Lõppkokkuvõttes võib reguleerijast ühel päeval saada reguleeritava ettevõtte juht. IDEAALNE OLEKS, kui riigi esindajatel oleks nii poliitilisi oskusi kui ka kõrget tehnilist kompetentsi reguleeritavas valdkonnas, ja nad oleksid ausad. See võib suurendada reguleerija populaarsust kodumaiste tarbijate silmis, ent lahkuda võivad monopoolse ettevõtte investorid. Reguleerija on sõltuvuses monopoolse ettevõtte poolt antavast infost. Otsene poliitiline kontroll nõukogu kaudu või tarbijakaitseamet siin ei aita.

Suurbritannia regulaator nõuab tungivalt reforme Google'i.

. Eesti Telekomiga seoses on Eestil teatud kogemus ja kokkupuude nende probleemidega olemas. Mitmed USA energeetikafirmad on lahkunud Suurbritanniast, tuues põhjuseks regulatiivse ameti Callum McCarthy liiga karmi hinnakontrolli.

Turbulents turgudel - Äripäev

. PARIM LAHENDUS näib olevat ühtse regulatiivse ameti loomine paljude eri sektoreid reguleerivate ametite asemel. Mõne monopoolse ettevõtte reguleerijaks olemine on üksildane töö. Kust võtta hüpoteeklaenu. LOO IROONIA ON SELLES, et briti regulatiivsed ametkonnad on praegu sattunud paljude osapoolte karmi kriitika alla ning üles on kerkinud küsimus, et kas selline sektorite põhine reguleerimine on üldse põhjendatud. Seega on kerge mõista, kuidas “avalikud huvid” võivad muutuda monopoolse ettevõtte huvideks. Infrastruktuuri regulaatorit Railtrack’i süüdistatakse suutmatuses sundida omanikke tegema piisavalt investeeringuid raudtee arendamiseks. Regulaator nõuab pankadelt nimekirjad "mustad" juhid. Ühest küljest on oht haigestuda “Stockholmi sündroomi” – pantvang muutub pangaröövlite kaasosaliseks. Raske on näha firmasid konkureerimas joogivee pakkumisel ühes geograafilises piirkonnas või raudteeteenuste osutamisel. Firmad, mida nad reguleerivad, peaksid olema huvitatud avalike huvide teenimisest

Märkused