Privaatsus ja isikuandmete

Kontrolli käigus võib Shoppa paluda teil teostada autoriseeristoiming. Kui kasutate tellimuse sooritamisel ja maksmisel järelmaksu pakkuva ettevõtja Teenust, siis küsime lisaks isikukoodi, töökohta, ametit ja sissetuleku ning olemas olevate kohustuste suurust ja edastame need andmed järelmaksuteenuse pakkujale. Näiteks võivad majakatena funktsioneerida Kodulehe kõik elektroonilised kujutised – bännerid, pildid jne. Me ei vastuta informatsiooni eest, mida on teie kohta võimalik leida Kodulehe väliselt. Me ei vastuta ühegi teise kodulehe sisu ega privaatsuse ja andmekaitse tingimuste eest, millele meie Koduleht lingib, või milliselt veebilehelt lingitakse meie Kodulehele. Enamus interneti browsereid on seadistatud cookie’sid aktsepteerima. Need ettevõtjad vajavad cookie’sid, et mõõta oma reklaami efektiivsust - nähes, milliseid Kodulehe alalehti te külastate, milliseid Tooteid ja Teenuseid ostate ja kui palju ostate. Kasutades Kodulehte või sooritades Kodulehe kaudu tellimuse, kinnitate enda poolt esitatud andmete õigsust ja annate nõusoleku teie poolt edastatud andmete kogumiseks ja töötlemiseks vastavalt käesolevatele tingimustele.    Kohtu ja Poitsei korraldusele allumine – teatud juhtudel oleme sunnitud isikuandmete kohta informatsiooni väljastama kohtu või Politsei korralduse alusel, näiteks kui on vajalik välja selgitada pettus või kui on pettuse kahtlus.   Me ei osta, müü, rendi ega vaheta Teie isikuandmeid, va juhul kui Shoppa OÜ omandab ülevõtmise käigus mingi ettevõtte või kui Shoppa OÜ, tema ema- või  tütarettevõte omandatakse kolmanda osapoole poolt. Laenud kella kolledžid ja ülikoolid-Pangas. Kui tellimuse täitmise protsessis tekib probleem, võime kasutada teie andmeid, et saaksime teiega ühendust võtta. Me soovime kaitsta teie isikuandmeid ja hindame kõrgelt teie privaatsust. Cookied ei ole "pahavara". Meie vajame cookie’sid, et saaksite Kaubad ja Teenused välja valida, neid ostukorvi lisada ja neid tellida/osta. Me ei avalikusta ühegi oma kliendi isikuandmeid, selle tõttu palume teil Shoppale taotlust esitades ennast identifitseerida. Teie õigused Juurdepääs isikuandmetele Teil on õigus esitada taotlus ning taotleda juurdepääsu enda iisikuandmetele, mida meie töötleme. Programmis, loosimises või võistluses osalejat teavitatatakse andmete edastamise võimalikkusest ja ulatusest enne programmi või võistlusega liitumist. Kõik meie serverid on piiratud juurdepääsuga, lukustatud ruumis ja kaitstud tulemüüriga. See info on talletatud Google serverisse. Koduleht kasutab füüsilisi, elektroonilisi ja administratiivseid protseduure, et kaitsta teie isikuandmete konfidentsiaalsust. Olete alati teadlik sellest, millist informatsiooni Teie kohta kogume, kasutame ja avaldame. Informatsiooni turvalisus ja töötlemise asukoht Töötleme teie isikuandmeid alati ja ainult Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna siseselt. Kaupade ja Teenuste arvustused Te võite lisada Kaupade ja Teenuste arvustusi. Ühtlasi võime küsida teie elukoha aadressi, residentsust, sugu, riiki ja aadressi, kus tegutseb teie ettevõte, et saaksime arvestada kohaliku seadusandlusega. Enamus eelpool nimetatud andmetest ning nende töötlemise eesmärkidest koos seletustega on lahti kirjutatud käesolevas Privaatsuspoliitikas. Privaatsus ja isikuandmete. Anname endast parima, et lahendada teie mure või taotlus, kõrvaldades kahtlused või esineda võivad võimalikud vead. Sedalaadi infot kasutame vaid selleks, et aidata Shoppal täita teie tellimusi ja suhelda teiega Kodulehe, emaili või telefoni kaudu tellimuse täitmise osas ning Kodulehe turundamise eesmärgil. Samuti küsime teie e-posti aadressi, kui soovite osa võtta Kodulehel korraldatavatest võistlustest või loosimistest. Tasudes ostu eest pangalingi või krediitkaardiga sisestate oma andmed otse Pankade Kaardikeskuse serverisse või krediitkaardiga makset võimaldava ettevõtte serverisse.

Privaatsus ja andmekaitse - Jahipaun – kvaliteetsed jahi.

. Telefoninumbri kasutamine Ostuandmete töötlemine Personaalsed pakkumised ja soodustused Otseturundus Andmete profileerimine Säilitame andmeid seni kuni kehtib teie poolt antud nõusolek. Selliselt kolmanda osapoole poolt korjatud cookie’de ja veebimajakate kaudu korjatud informatsioon ei ole ühenduses meie poolt teie kohta säilitatavate isikuandmetega, need on anonüümsed. Kui meie pakutud probleemi lahendus teid ei rahulda, või leiate et probleemi pole lahendatud piisava põhjalikkusega ega arvestatud teie soove, siis on teil õigus esitada kaebus järelvaleveasutusele, milleks Eesti vabariigis on Andmekaitse Inspektsioon. Andmetöötlus toimub vaid teie poolt vabatahtlikult antud nõusoleku alusel. vastavat infot kasutades saame Kodulehte täiustada. Sellisel juhul lähevad vastavalt kokkuleppele uue omaniku omandusse üle ka omandatava ettevõtte kasutuses olevad andmed. IP aadress võib näidata teie arvuti asukohta internetis.  Laste privaatsus on meile ülitähtis. Selline informatsiooni edastus on esitaud kujul, mis ei võimalda Teie isikut identifitseerida. Sisestades oma e-posti võite liituda Kodulehe uudiskirja ja sooduspakkumiste nimekirjaga – sellisel juhul teavitatakse teid sellisest tingimusest. Cookied ei tungi ega saagi tungida teie arvutisse, nad ei korja kasutaja kohta käivat isiklikku ja konfidentsiaalset infot. Eelnimetatud tegevustest keeldumine ei takista teil kuidagi jätkata Shoppa muude teenuse kasutamist. Käesolevate tingimuste muutmine Kui me muudame või uuendame Privaatsuse ja andmekaitse tingimusi, siis postitame koheselt muudatused ja uuendused Kodulehele. Vastavalt GA küpsistele kuvatakse teile reklaame, mis lähtuvad teie ostuhuvist või surfamisellistusest. Teie piiratud isikuandmeid saavad kasutada ainult Shoppa selleks määratud töötajad, kellel on selleks vastav luba. Informatsiooni jagamine kolmandatele isikutele Meie huvi on edastada teile võimalikult suure ja vaheldusrikka valikuga parimat teenust.

Windows 10 sisselogimise suvandid ja privaatsus.

. Teabe kogumine ja kasutamine  Kodulehel kogutakse ja töödeltakse teie kohta käivat informatsiooni mitmel erineval viisil. Kui soovite nimetatud õigust kasutada, siis palume esitada meie andmekaitseametnikule vastavasisuline kirjalik taotlus. Internetipanga ja ostja vaheline ühendus on kaitstud SSL-turvaprotokolliga, mis tagab selle, et vahetatavat informatsiooni ei saa kõrvalised isikud pealt kuulata ega muuta, see on krüpteeritud.    Kodulehel läbi viidud kliendiprogrammide, loosimiste ja võistlustega seoses võime avaldada Kodulehel isiku nime, linna ja maakonna, osalise telefoninumbri. Ühtlasi saate eelnevaga seoses anda meile tagasisidet, et saaksime oma partnereid motiveerida parendama nende poolt osutatavaid teenuseid. Andmete kogumise ja töötlemise eesmärgiks on efektiivne ja personifitseeritud kasutajakogemus. Shoppa ei vastuta ühelgi juhul teie poolt valesti esitatud andmete eest. Google privaatsuspoliitikaga on võimalik tutvuda siin: Google privaatsuspoliitika Kui te ei nõustu oma veebikasutuse anlüüsimisega meie kodulehel, siis võite igal ajal muuta oma veebilehitseja seadeid kustutades küpsised või keelates nende kasutamise. Kullerile näiteks edastame teie nime, kauba kättetoimetamise aadresi ja telefoni nr, vajadusel emaili. Teie isikuandmeid ei edastata ega töödelda väljaspool neid piirkondi asuvates riikides. Te saate sellise juba antud nõusoleku alati tühistada - saate alati loobuda uudiskirjade saamisest ning oma isikuandmete profileerimisest, mis on vajalikud personaalsete pakkumiste tegemiseks. Veendumaks, et konto kasutaja ja taotluse esitaja on üks ja sama isik, palume teid, et saadaksite meile oma konto registreerimisel esitatud andmed: nimi, perenimi, tel nr, e-posti aadress. Peate alati arvestama, et teatud juhtudel kaasneb sellega asjaolu, et oleme sunnitud teile pakutavast teenusest loobuma. Selline õigus ei kehti, kui Shoppale on pandud seadusega kohustus andmeid säilitada, nt raamatupidamine. Taotluse esitamine ja menetlemise kord Andmete turvalisus on meile ülioluline. See õigus puudutab vaid neid andmeid, mis olete meile oma nõusoleku või lepingu alusel andnud ja kus andmetöötlust teostatakse automaatselt.

Meie pühendumus Microsoft Teamsi privaatsusele ja.

. Kõik meie koostööpartnerid, kellega teie andmeid tellimuse täitmisega seotult peame jagama on läbinud taustakontrolli ja on usaldusväärsed. Arvestades Shoppa eesmärke teenuse osutamisel, ning teie kui andmesubjekti ja meie kui andmevaldaja õigustatud huvide tasakaalu, on teil siiski võimalik isikuandmete töötlemisega mitte nõustuda. Lihtsalt peale seda ei ole meil endam võimalik teile saata parimaid pakkumisi ning muid personaalseid soodustusi, mis huvitaksid just teid. Kõrvutame ja kontrollime taotluse esitaja ja konto omaniku tegelikke andmeid. Kasutustingimuste lahutamatu osa.

Klientide andmete hoidmine on reguleeritud pankade, liisingteenuse partnerite, Pankade Kaardikeskuse ja Kodulehe vaheliste lepingutega ja kontrollitud Andmekaitse Inspektsiooni poolt. Kui te nimetatud protsessi läbite, siis me salvestame teie sirvimise ajaloo ja ostuprotsessi. Juurdepääs teie isikuandmetele on piiratud. Loomulikult saab keelustada oma browserit cookisid aktsepteerimast, samuti saate neid oma arvuti kõvakettalt kustutada. Andmete säilitamise pikaajalisus Kui käesolevates Privaatsustingimustes sätestatud andmete töötlemise ja hoiustamise tähtajad lõppevad, siis kustutame ja/või hävitame teie andmed jäädavalt nii pea kui võimalik arvestades selleks kuluvat mõistlikku aega. Me ei müü, rendi ega vaheta teie isiku- ja finants- ega muid andmeid kellegagi, kes ei kuulu Shoppa OÜ-se või selle tütarettevõtete hulka. GA kogub anonüümset teavet nt veebilehe külastajate arvu, soo, huvi, külastuse aja, koha sageduse ja IP-aadressi kohta. GA teenus kogub infot selle kohta, kuidas kasutavad külastajad veebilehte

Märkused