Laenu tasumise HUS

Kui maksmise ka peale teed, siis väheneb ka võlad tarnijatele. Koolituse edukalt läbinud spetsialistid leiab Keskkonnaministeeriumi kodulehelt siit. Analüüsi tulemusi arvesse võttes selgub konkreetne investeeringuvajadus. Alusta taotlemist ja elluviimine Taotlemine toimub E-toetuse keskkonna kaudu, kuhu saab sisse logida ID-kaardi või Mobiil-ID-ga.  Rahastatud projekti elluviimiseks juhised ja dokumentatsiooni leiab SIIT. Kui arve on makstud siis finantskanne näitab: Laen deebetis Intress deebetis Võlad tarnijatele kreeditis Kui ma mööda ei pane siis hetke seisus mul laen ja laenuintressid küll vähenevad aga võlad tarnijatele suurenevad. Paaritunnisel koolitusel räägiti ettevõtete ressursitõhususe meetmest, toetuse taotlemise protsessist ning toodi praktilisi näiteid, mida ettevõtted oma tootmises ressursside efektiivsema kasutamise nimel teha saavad. Ülevaatlik audit on sobilik ettevõtetele, kellel ei ole varasemat süsteemset ülevaadet oma ressursikasutusest. -----– Paned natuke mööda küll.. Detailne ressursikasutuse audit on eelduseks investeeringu toetuse taotlemisel. Laenu tasumise HUS. Ressursiauditid TAOTLUSVOOR EI OLE AVATUD Toetuse eesmärk on tõsta ettevõtete teadlikkust oma ressursikasutusest ning luua eeldused ettevõtte ressursikasutuse tõhusamaks muutmiseks. Kui omafinantseering tagatakse laenu abil finantsasutusest, siis sh laenuandja krediidikomitee laenuotsust. Laenutagasimaksed toimuvad arve alusel.   Projekt peab vastama ettevõtte põhi- või kõrvaltegevusele. Tegu oli ettevõtete ressursitõhususe meetme raames korraldatud esimese koolitusega. Selle peab olema teinud selleks koolitatud audiitorid hindamaks senist olukorda ning seda, kuidas tootmist ressursitõhusamaks teha. Süsteemis on arve kohta tehtud järgnevad kanded: Laen ja laenu intress. Kui ettevõte on varasemalt oma ressursikasutust analüüsinud, kasvõi siseselt, tasus taotleda toetust detailse auditi tegemiseks. Meetme tegevuse raames toetatakse ettevõtete innovaatilisi energia- ja ressursitõhususe investeeringuid.Meetme määruse leiab siit.

Investeeringud TAOTLUSVOOR ON AVATUD Toetuse eesmärk on suurendada ressursitootlikust ettevõtetes innovaatiliste tehnoloogiate ja lahenduste kasutuselevõtu kaudu. Sinu toodud kanne on arve sisestamine ja mitte maksmine. Ostuarvet sisestades sul laen väheneb, aga intressid ja võlg tarnijale suurenevad.   Taotlus peab sisaldama tõendeid omafinantseeringu tasumise suutlikkuse kohta. Ressursikasutuse analüüsi tulemuseks on stsenaarium/projekt koos soovitusliku tegevuskava, hinnangulise säästupotentsiaali, tasuvushinnangu ja seireplaaniga.   Taotlus peab sisaldama vähemalt ülevaatliku ressursiauditit või selle uuendust ulatuses, mis kinnitab tekkivat ressursisäästu ning kavandatavate investeeringute asjakohasust. aasta veebruaris alustas Keskkonnaministeerium koos Tallinna Tehnikaülikooli ja ÅF-Consulting AS-iga energia- ja ressursijuhtimise spetsialistide koolitusega. Kuidas valida tarbijakrediidi. Toetust annname Euroopa Regionaalarengu Fondist  ning meetme töötas välja Keskkonnaministeerium. Laenu tasumise HUS

Märkused