Krediitkaardi panga Aasia-Vaikse ookeani Pank

Krediitkaardi lepinguga seotud kulud Krediitkaardi kasutamise eest tuleb Teil maksta kaardi väljastamise tasu ja kaardi kuuhooldustasu. Vaidluse lahendamiseks võite pöörduda veel Tarbijakaitseameti juures tegutsevasse tarbijavaidluste komisjoni või. Tarbijavaidluste komisjonile saate kaebuse esitada ka vaidluste lahendamise veebikeskkonnas aadressil. Kõik võla sissenõudmisega kaasnevad kulud jäävad Teie kanda. Krediitkaardi panga Aasia-Vaikse ookeani Pank. Koos leiame olukorrale sobivaima lahenduse. Soovime Teid selle otsuse teadlikul ettevalmistamisel aidata. Krediitkaardi taotlemise meelespea Krediitkaardi võtmine on oluline otsus, millega kaasnevad riskid. Kaebused ja vaidlused Kui Teil on meie tegevuse kohta pretensioone, siis esmalt proovige erimeelsust lahendada meiega läbi rääkides. Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabeleht Enne krediitkaardi lepingu sõlmimist anname Teile tutvumiseks personaalse Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabelehe, millele märgime kokkuvõtliku info lepingu olulisemate tingimuste kohta. Maksete tegemine Kui Teie rahvusvaheline määratud tagasimaksega krediitkaart on ilma laenulimiidita, siis maksate iga kuu lepingus määratud maksepäeval tagasi eelmisel kuul panka laekunud toimingute summad ja teenustasud. Krediidi kasutusse võtmine Krediiti saate kasutada kaardi kättesaamisest alates.. Püsimaksega krediitkaardi kasutamiseks avatakse Teile eraldi kaardikonto. Krediidi kasutamiseks peab olema kaart aktiivne. Pank vabastab kaardi kasutamise blokeeringu kümne kalendripäeva jooksul alates konto omaniku avalduse saamisest, kui blokeerimise aluseks olnud asjaolud on ära langenud. Rahvusvahelise määratud tagasimaksega krediitkaardi laenulimiidi kasutatud osa või püsimaksega krediitkaardi kasutatud krediidisumma saate tagastada enne tähtpäeva endale sobival ajal, tehes makse internetipangas või pangakontoris. Kui vastava kuu esimesest päevast kuni maksepäevani on kaardikontole kantud raha, tuleb Teil tasuda vastava perioodi laekumiste võrra väiksem kohustusliku tagasimakse summa. Laenulimiidiga rahvusvahelise määratud tagasimaksega krediitkaardi ja püsimaksega krediitkaardi puhul oleneb intress konto omanikule kehtivast hinnast. Konto omanik võib lepingu üles öelda, teatades sellest pangale vähemalt ühe kuu ette. EKP intress avaldatakse Ametlikes Teadaannetes. Juhul kui Teie kontol on maksepäeval minimaalsest tagasimaksest suurem summa, võib pank võtta sealt maha igakuise laenulimiidi tagasimakse mahus, mis ulatub lepingus fikseeritud maksimaalse tagasimakseni. Saades lepingu ülesütlemise avalduse, sulgeb pank kõik lepinguga seotud kaardid. Konto omaniku maksevõime vähenemise risk Mõelge läbi, kuidas tulete toime krediidi tagasimaksmisega juhul, kui üldine majanduskeskkond halveneb, Teie töötasu või muu tulu väheneb või Teie muud kulud kasvavad. Krediitkaardi lepingu tingimuste muutmine Pangal on õigus rahvusvahelise krediitkaardi ning püsimaksega krediitkaardi tingimusi ja hinnakirja kahekuulise etteteatamisega ühepoolselt muuta. Kui Teil tekib , saadame Teile esmalt meeldetuletuse. Soodusintressi jõustumisest ja lõppemisest pank eraldi ei teavita. Krediitkaardi leping lõpeb, kui kõik lepingu alusel väljastatud kaardid on olnud blokeeritud järjest vähemalt kaks kuud. Kui Te ei tasu lepinguga ettenähtud makseid õigel ajal, siis võime Teilt nõuda lepingus esitatud määras. Intress ja selle muutumine Intress on tasu, mida maksate krediidi kasutamise eest. Kindlasti pöörduge kohe meie poole näiteks juhul, kui Teie töösuhe ootamatult katkeb või kui Teie suhtes on algatatud täitemenetlus või pangakonto on arestitud. Kui makseraskused hakkavad tekkima, siis võtke meiega viivitamatult ühendust. Kaalutletud otsuse tegemiseks analüüsige, milline on Teie pere tegelik finantsseis. Teil on õigus küsida infot meie krediitkaardi tingimuste kohta ja saada selgitusi nii enne lepingu sõlmimist kui ka selle kehtivuse ajal. Küsimuste korral võtke meiega ühendust SEB Panga üldkontaktidel. Tutvuge ka krediitkaartide hinnakirjaga, mille leiate meie veebilehelt www.seb.ee/hinnakiri. Limiidikontolt makse tegemisel ja sularaha väljavõtmisel algab intressi arvestus kohe v.a juhul, kui eelnimetatud toimingute summa jääb limiidikonto positiivse saldo piiresse. Kus saada oma krediitkaardi. Kaardi saatmine postiga Eesti Vabariigi piires Konverteerimistasu välisvaluutas tehtud tehingute eest Lisandub igale kaardiga tehtud tehingu summale, kui kaardiga tehtud toiming on muus valuutas kui eurodes. Tutvuge teabelehel esitatud infoga hoolikalt. Kaebuste lahendamise üldise korraga saate tutvuda veebilehel. Krediitkaardi panga Aasia-Vaikse ookeani Pank. Ennetähtaegne tagasimaksmine Rahvusvahelise määratud tagasimaksega krediitkaardi kasutatud krediidisummat ei ole võimalik ennetähtaegselt tagastada. Maksed toimuvad automaatselt maksepäeval.

Märkused