Konservatiivne commercial bank Sankt-Peterburis

eur-lex.europa.eu These measures will aim, for example, at combating late paymensactions, exempting m the accounting requirements or ensuring recognition and enforcement of judgements in civil and commercial matters. Konservatiivne commercial bank Sankt-Peterburis. Võtke laenu 10 000 eurot Kaasanis.. eur-lex.europa.eu Vastuvõttev riik hõlbustab EUNAVFORi poolt äriüksustega operatsiooni eesmärgil sõlmitud lepingute rakendamist. eur-lex.europa.eu Puuvilju „Chelčicko-Lhenické ovoce” tarnitakse järgmistele suurematele äriühingutele: Terno, Ahold, Coops, Nova Fruit, CZ Fruit, Čeroz.. eur-lex.europa.eu Käesolev otks hõlmama äriüksuste vahelisi kokkuleppeid, välja arvatud kaubanduslepped, millele on asjaomases valitsustevahelises kokkuleppes selgesõnaliselt osutatud. larger projects tend to be proposecommercial entitiesor research institutes, while projects promoted by public entities are comparatively smaller. eur-lex.europa.eu CIPSi puhul on projekti maht seotud enamasti toetust saavate organisatsioonide olemusega, s.t suuremate projektide jaoks taotlevad toetued üksused jasasutused, samal ajal on riiklike asutuste edendatavad projektid suhteliselt väiksemad. europarl.europa.eu Siiski tahaksin ma juhtida tähelepanu ohule, mis ähvardab minu kaasmaalasi Poola valitsuse plaani tõttu muuta kõik tervishoiuasutused kasumit taotlevateks äriühinguteks.

C-SPAN Radio – Rakendused Google Plays

. aasta juulist väga kasulik olnud, kuna äriühingud, kes tarnisid idatrassi kaudu Venemaalt toornaftat, vähendasid ootamatult oma tarneid Tšehhi tarbijatele.

Endine konservatiivne president Pinera valib. - PRP Channel

. eur-lex.europa.eu Andmete kogumine tooteid või teenuseid pakkuvate kommertsüksuste poo, sealhulgas amete kogumine ja kasutamine kommertseesmärkidel, eeldatavasti täidaks “äritegevuse” nõude. europarl.europa.eu Suuremad äriühingud, kellele puuvilju „Chelčicko-Lhenické ovoce” tarnitakse, on Dinter, Phanner. eur-lex.europa.eu Nende meetmete eesmärk on võidelda näiteks hilinenud maksmise vastu äritehingute puhul, vabastada mikroettevõtjad raamatupidamisnõuete täitmisest või tagada tsiviil- ja kaubandusasjades tehtud kohtuotsuste tunnustamine ja täitmine. eur-lex.europa.eu I would like to offer my congratulations on the initiative concerning the movement of authentic acts in Europe, as this will develop further the freedom of movement of personscommercial entitiesin the European Union.

europarl.europa.eu Tahaksin soovida õnne algatuse puhul, mis on seotud Euroopa autentsete dokumentide liikumisega, sest nimetatud algatus aitab arendada edasi äriettevõteteuroopa Liidus. eur-lex.europa.eu Nonetheless, I should like to draw attention to the danger threatening my fellow citizens because of the Polish Government’s current plans to transform all healthcare into profit-making companies. eur-lex.europa.eu This Decision should not concern agreements betcommercial entitiesept and only as far as the intergovernmental agreements refer explicitly to such commercial agreements. eur-lex.europa.eu In the case of CIPS, the size of projects is mostly correlated with the nature of beneficiary organizations, i.e

Märkused