Kõik laenud Voroneži

Permi linnavõimud lootsid, et Tartu ülikool kolitaksegi alatiselt sinna. Kui poleks olnud tublisid ametnikke, kes koostasid ja hoidsid alles nimekirju, olnuks väga raske midagi tõestada. maist lõpetas Vene ülikool ametlikult oma tegevuse. Linn oli tulvil haavatud sõdureid ja põgenikke. Sellest hoolimata võivad aga krediiditoodete üldkulukused erineda tohutult. Töö edenes aeglaselt, sest kohapeal palgatud abilised polnud eriti innukad.Tartu ülikooli raamatukogule kuulunud De la Gardie arhiivi leidis Saraatovist prof Max Wasmer, kes oli seal Veterinaariainstituudi varade tagasinõutamise asjus. Varade asupaiga väljaselgitamiseks moodustati Eesti-Vene segakomisjon. Laenud kinnisvara tagatisel on SKB-Pangas langus chelyabinsk. Alles mais-juunis lubati Voronežis olevad vagunid TÜ varadega üles otsida. Kõik laenud Voroneži. Vagunite sorteerimise käigus eraldati varad kolme ossa: tingimusteta tagastatavad, Voroneži ülikoolile huvipakkuvad ning ümberasunud professorite isiklik vara.

Selline väljavaade aga Tartu õppejõududele ei meeldinud. Ja eks Voronezhi jäänu täitnud sama funktsiooni sealse ülikooli jaoks, mis end ju uhkusega kuulsa Jurjevi ülikooli tütarülikooliks peab. aastal nihutas lahingutegevuse Tartule järjest lähemale. Et varasid oleks lihtsam kõrvale toimetada, arreteeriti eestlasest professor Karl Schlossmann. oktoobril Nižni Novgorodi jõudis, selgus, et ülikoolile lahkesti lubatud ruumid olid antud Riia polütehnilisele instituudile. Loengute pidamine vene keeles keelati. märtsil kuulutas kindralleitnant Adams väepealikule omase otsusekindlusega: “Ich bestimme: die Universität Dorpat ist eine deutsche Universität” ehk “Mina määran: Tartu ülikool on saksa ülikool”. Esimesena saadi positiivne vastus Nižni Novgorodist. novembril otsuse Permi kasuks. Tagasi saadud herbaariumid, astronoomiariistad, geoloogiakogud ja muu andsid noorele eestikeelsele ülikoolile soliidse aluse. Delegatsiooni liikmetele paluti enesekaitseks kaasa anda “üks brauningu sisteemiline revolver ühes tarvilise arvu padrunitega”. Kui teil on vaja laenu 70 000 eurot Joškar-olas toimuva kohta, pöörduge usaldusväärset firmat..

Kõik sündü Võrol - Kino Artis

. Telegrammid saadeti Nižni Novgorodi, Jaroslavli, Jekaterinburgi ja Doni-äärse Rostovi linnapeadele. aasta suvel Eestisse opteerudes – ilmselt Vene kodusõja segadusi kasutades – kaasa kaheksa vagunitäit Tartu ülikooli raamatukogu ja arhiivi varasid, millede tagastamine vormistati tagantjärele. a veebruarirevolutsiooni keerises jäi ülikooli varade saatus esialgu tagaplaanile, kuid Ajutise Valitsuse otsus jätkata sõda võiduka lõpuni tõi selle taas päevakorrale. Kohalikus ajalehes väideti, et Tartu ülikooli varad on evakueerimise käigus hävinud.. Kortereid ei jätkunud, üha enam pitsitas toiduainete ja kütte puudus.Ülikool, nagu teisedki riigiasutused, sai korralduse asuda ette valmistama evakueerumist Sise-Venemaale, et varad ei langeks sakslaste kätte. Impeeriumi lagunedes kerkis küsimus, kelle oma üldse on Tartu ülikool. Tartu rahulepingu artikli XII p. Tuli asuda otsima kohta, kuhu ülikool ajutiselt kolida. Internetis on palju võrdlusportaale, kus esitletakse täiesti suvalist informatsiooni või firmasid, mis ei ole isegi legitiimsed. Krediitkaardid online MTS Panga Perm. Õnneks olid eksekuutor Eduard Meltsaril täielikud varade nimestikud olemas, milles ka kastide arv ja numbrid.Osa inventarist oli Voroneži ülikoolis juba kasutusele võetud. Sõja jalust toodi Riiast Tartusse Liivimaa kubermanguvalitsus ja muid riigiasutusi. Ülikooli hoolekandja Peeter Põld palus haridusministrit saata varadele järgi terve rong, milles ka elamiseks kõlbulik vagun ning teemoonaks piisavalt toiduaineid.Vene pool nõudis varade täielikke nimestikke, et need ise Eesti-Vene piirile tuua.

Kõik on vaid laenuks - Apollo

. Kunstimuuseumi varadest läksid teele kõik originaalesemed, seal hulgas Vana-Egiptuse muistised

Märkused