Kõik laenud öösel Ivanovo

Punane terror valgub üle riigipiiri | Uido Truija

.

Eesti asundused Venemaal

. Astmevahelduslike sõnade puhul liidetakse -ti nõrgenenud tüvele, nt kõik : kõiki > kõigiti, paik : paiku > paiguti. Tuletis öösiti lähtub määrsõnast 'öösel'. Millises pangas on soodsam võtta laenu - 10 parimaid võimalusi. Kõik laenud öösel Ivanovo.

Märkused