Kasutustingimused krediitkaardi soodsa perioodi 100 päeva

Kogu andmebaasist või selle olulisest osast väljavõtte tegemine või nende taaskasutamine on lubatud üksnes Haldajaga kokkulepitud tingimustel. Employers are allowed to contact job-seekers in order to provide job offers, job-seekers are allowed to be available for the employers and to submit their CVs to the employers. Küpsised ei kogu külastajat tuvastavaid andmeid ega võimalda ligipääsu informatsioonile külastaja arvuti kõvakettal. shall be entered into by the Users without intervention on behalf of the TUDENGIVEEB and the Users shall be liable for duly performance of such Contracts. User is responsible for transferring any copyrighted works by ohter authors as well any claim which may arise out of the use of transferred copyrighted works. Kasutustingimustega mittenõustumisel palume Teil veebilehe kasutamisest hoiduda. Kogutavaid andmeid kasutatakse eelkõige kasutaja tuvastamiseks, tööpakkujatel võimaldatakse tööotsijatega kontakteeruda tööpakkumiste esitamiseks, tööotsijatel võimaldatakse olla nähtav tööpakkujatele ja edastada oma CV-d tööpakkujatele. Küpsiste keelamisel ei pruugi veebileht tõrgeteta toimida. The User has the right to specify and correct his personal data, demand termination of processing of personal data and erasure of collected personal data. Collected personal data shall be used first and foremost for identification of the User. TUDENGIVEEBil on õigus edastada neid TUDENGIVEEBi poolt valitud kolmandatele isikutele, eelkõige tööandjatele, nendega koostöö tegemisel. GoAndRun.eu veebilehe teenust pakutakse ilma kohustuseta ja „nii nagu on“ põhimõttel. The User is liable for damage caused to TUDENGIVEEB and third parties as the result of errors, inaccuracies or incompleteness of the Personal Data. Nõustumus litsentsitingimustega on Haldajale antud avaandmete kogumi avamise hetkel. Lehekülgedel sisalduvate dokumentide kasutamisele võivad kohalduda eraldi kasutustingimused, millistest teavitatakse vastava dokumendiga seoses eraldi. The User and TUDENGIVEEB shall make the effort to resolve the disputes arising from the use of the web environment by way of negotiations. Laenud kuni 70000 € Derbent. Selleks esitab kasutaja vastavasisulise avalduse kasutustingimustes toodud TUDENGIVEEB e-posti aadressil. GoAndRun.eu ei vastuta tema veebilehe kasutajate edastatud materjali sisu eest. of data available in the web environment. Kui soovite kasutada TUDENGIVEEBis avaldatud teavet, võtke palun e posti [email protected] teel ühendust TUDENGIVEEBiga. Täpsema info annavad vastava brauseri tootja juhised.

veebilehe sisu on kaitstud autoriõigustega. Lingi kaudu sellisele leheküljele suundumisega nõustute Te enne vastava lehekülje kasutamist vaatama üle ja aktsepteerima lehekülje võimalikud kasutustingimused. GoAndRun.eu vastutus on piiratud Eesti Vabariigi õigusega sätestatud maksimaalse määraga. GoAndRun.eu'l on õigus omal äranägemisel kasutajate edastatud materjale veebilehelt mistahes hetkel eemaldada. GoAndRun.eu veebilehe külastajate isikuandmeid ei koguta ilma nende poolt GoAndRun.eule antud nõusolekuta, näiteks seoses tagasiside edastamisega. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus õigusaktidega ettenähtud korras. GoAndRun.eu ei vastuta nende lehekülgede ja lehekülgedel avaldatud materjali kasutamisest tulenenud mistahes otsese või kaudse varalise või mittevaralise kahju eest. Pressiteateid, materjalipanga sisu ja prinditavad logosid on lubatud allikaviitega vabalt kasutada ajakirjanduslikel eesmärkidel. TUDENGIVEEB shall have the right to transfer such data to selected cooperation partners, primarily employers. GoAndRun.eu veebilehel olevat materjali võib kasutada isikliku kasutuse eesmärgil. TUDENGIVEEB shall not be required to store the personal data of the Users of the web environment in the database of TUDENGIVEEB. Käesolev punkt ei kohaldu avaandmete kogumi kasutamisel. For that purpose the User shall submit relevant application by sending it to the e-mail address of TUDENGIVEEB indicated in the Terms and Conditions of Use. In the event they fail to reach an agreement in the dispute, it shall be resolved pursuant to the procedure prescribed b. If you intend to use the information published in the TUDENGIVEEB, please contact TUDENGIVEEB by e-mail [email protected] Küpsised on külastaja arvuti brauseri poolt vaikimisi seades tõenäoliselt lubatud, kuid brauseri seadetes on võimalik küpsised ka keelata..

Kasutustingimused - Tudengiveeb - Tartu Ülikool

. töö- ja praktikaportaali, kus kasutajad saavad infot tööpakkumiste ja CV-de kohta ja muud teavet. GoAndRun.eu töötleb andmeid vastavuses isikuandmete kaitse seaduse ja mistahes muude isikuandmete kaitset reguleerivate Eesti Vabariigi õigusaktidega. Teksti või kujutiste kasutamine ärilistel või heade kommetega vastuolus olevatel eesmärkidel ei ole lubatud. Teenus töötab enamlevinud operatsioonisüsteemide ja brauseritega. internship and job portal that allows the Users to receive information about job offers and CVs and other information. Kasutaja vastutab tema poolt esitatud isikuandmete ebaõigsuse, ebatäpsuse või mittetäielikkuse tagajärjel TUDENGIVEEBile ja kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest. Küpsised on väikesed failid, mis saadetakse külastatud veebilehelt kasutaja arvutisse ja mida kasutatakse lehekülje külastuse hõlbustamiseks. Kasutajal on õigus enda isikuandmeid täpsustada ja parandada, nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud isikuandmete kustutamist. Isikuandmete töötlemise tingimused on kirjeldatud ja tehtud kättesaadavaks GoAndRun.eu veebilehel. Avaandmete kasutamisel Kasutaja nõustub ja kohustub järgima avaldatud litsentsitingimusi. GoAndRun.eu ei taga veebilehel viidatud informatsiooni õigsust ja autentsust. GoAndRun.eu'l puudub kontroll veebilehe kaudu juurdepääsetavate kolmandate isikute lehekülgede sisu üle, mida GoAndRun.eu ei ole loonud või avaldanud ja GoAndRun.eu nende lehekülgede sisu eest ei vastuta. Kasutustingimused krediitkaardi soodsa perioodi 100 päeva. Tähised ja kaubamärgid „GoAndRun“, GoAndRun logo ning GoAndRun.eu toodete ja teenuste nimed ja logod on GoAndRun.eu'le või tema koostööpartneritele kuuluvad kaitstud tähised ja kaubamärgid. Laenud 3 aastat kolledžid ja ülikoolid-Pangas. Kasutustingimused krediitkaardi soodsa perioodi 100 päeva. GoAndRun.eu ei vastuta tema veebilehe teenuse kasutamisest või teenuse katkemisest tulenenud mistahes otsese või kaudse varalise või mittevaralise kahju eest.

Kasutustingimused - Registrite ja Infosüsteemide Keskus

. Lehekülgede sisu osaline või täielik levitamine ilma GoAndRun.eu eelneva kirjaliku nõusolekuta on keelatud.

Märkused