Käendus laenu

Kiire raha laenud tund. Pane tähele, millega nõustud – käenduslepingus võib olla kirjas, et käendaja nõustub käendama ka laenuvõtja tulevasi kohustusi.

Laenujuhis | Mis on laenu maksepuhkus?

. Kui sa oled käendusotsuses kindel ja oled valmis käenduslepingut sõlmima, tuleks väga hoolikalt tutvuda lepinguga ning veenduda, et sa ei nõustuks millegi soovimatuga. Kust võtta raha hädasti kellel on halb krediidi ajalugu mittetöötavad.. Tasub teada, et üldjuhul määratakse käendaja vastutuse rahaliseks maksimumsummaks veidi suurem summa, kui on laenuvõtjale väljastatud laen. Tegemist on ülimalt riskantse valikuga, millega tasuks nõustuda ainult siis, kui ollakse tõepoolest täiesti kindel, et soovitakse laenuvõtja kohustustega tegeleda.

Käenduslepingus lepitakse reeglina ka kokku, kas juba sõlmitud laenulepingu muutmiseks on vajalik käendaja nõusolek või mitte. Seetõttu tuleks pöörata tähelepanu, kuidas on käenduslepingus reguleeritud käendaja vastutus. Sellega soovib laenuandja garanteerida võimalike tulevaste makseraskuste puhuks ka intresside, viiviste ja lepingutasude kättesaamise. Eelkõige kas on kirjas, et käendaja vastutab laenuvõtja kohustuse eest üksnes juhul, kui võlausaldaja ei saa oma nõuet põhivõlgniku vastu rahuldada.

LHV alustas KredExi käendusega kodulaenude sõlmimist · LHV

. Saada kiire raha laenu. Sellistele tingimustele tuleb enne lepingu sõlmimist kindlasti tähelepanu pöörata ja mõelda, kas see on sulle sobiv või mitte.

Käenduslaen | Soodne laen käenduse tagatisel |

. Nagu eelnevalt mainitud, vastutab käendaja solidaarselt põhivõlgnikuga ehk on võimalik, et laenuandja pöördub esmalt käendaja poole enne, kui üldse võlgnevust põhivõlglaselt nõudma hakkab. Käendaja võib vastutada ka võla põhivõlgnikult sissenõudmisega seotud kulude hüvitamise eest, kui talle anti sissenõudmise kavatsusest õigeaegse teatamisega võimalus neid kulusid vältida. Kõik laenud sularahas Derbent. Seega on võimalik olukord, kus laenuandja pöördub võlanõudega otse sinu kui käendaja poole, ilma, et ta oleks esmalt pöördunud laenuvõtja poole. Käendus laenu. Pangalaenu käendamisel tasuks kasutada panga konsultatsioone ja küsida kas või pangatöötajalt selgitusi teatud asjaolude kohta. Selline säte tähendab, et kõigepealt peab laenuandja pöörduma võla kättesaamiseks siiski laenuvõtja poole ning kui see tulemusi ei anna, alles siis hakata võlgnevust välja nõudma käendajalt. Näiteks kui käendad sõbra laenulepingut, kes hiljem jääb pangale võlgu hoopis oma krediitkaardi kasutamise eest, siis võib pank sinult kui käendajalt hakata krediitkaardivõlga tagasi nõudma. Samuti pane tähele, milline on lepingus märgitud käenduse vastutuse maksimumsumma ehk suurim summa, mille ulatuses käendaja vastutab. Olles aktiivne ning huvitudes sellest, kuidas lepingut täidetakse ning millised on käendaja kohustused, ei pea sa kokku puutuma hiljem ebameeldivate üllatustega. Kui sätestada käenduslepingus punkt, mille kohaselt vastutab käendaja ainult siis, kui põhivõlgnikuga ei saa asjad aetud, on laenuandja kohustatud pöörduma esmalt põhivõlglase poole. Kui see ei ole võimalik, ei tohiks käenduslepingu sõlmimisega nõustuda. Käendus on seotud põhivõlgniku isikuga – see tähendab, et kui nõudega seoses peaks vahetuma põhivõlgnik, lõppeb käendus

Märkused