Haridus laenud

Otsin tööd lasteaiaõpetajana Tallinnas. Esmaste uuringute läbiviimine lapse õpitaseme ja õpivajaduse kindlakstegemiseks, vajadusel lapsele täiendavate uuringute soovitamine. Värbasin, koolitasin, koostasin personaliga seotud dokumentatsiooni, korraldasin koolitusi ja töötajate üritusi. Meiega saab ühendust võtta tel. Nõutav erialane haridus, kogemus, positiivsus, lastesõbralikkus ja armastus töö vastu. Nõutav eesti keele oskus ja tervisetõendi olemasolu. Väikesed rühmad ja targad lapsed- hea võimalus arendada enda professionaalseid oskusi! Meeldiv ja hubane töökeskkond. Korraldasin koolis ning väljaspool kooli väga palju erinevaid üritusi, viisin neid läbi. Töö on pealelõunasel ajal ja sobib hästi lisatööks. Oman pikemat kogemust antud valdkonnas. Huvitavad avaliku sektori töökohad, tähtajatu töölepinguga nii täis kui osalise koormusega. Kasuks tuleb eelnev töökogemus sarnasel ametikohal. Olen lõpetanud lapsehoidja neljanda taseme kursust. Asume linnakärast eemal Pääsküla Kooli ja Nõmme ujula vahetus läheduses. Ma olen korralik,abivalmis, positiivne inimene. Tallinna Lehola Lasteaed võtab sobitusrühma avamisega seoses tööle kvalifitseeritud eripedagoogi, kes soovib jälgida laste arengut ja võimalike kõrvalekallete märkamisel tahab last toetada nendest ülesaamisel. Присылайте CV администратору: [email protected] Otsime toredat inimest järgmiste omaduste- ja kompetentsidega: elurõõm, mänguhimu, paindlikkus, õppimisoskus, loominguline lähenemine, kompetentsus, huumorimeel. Palun saada oma CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad e-aadressil [email protected] Sinu professionaalset arengut toetavad koostöised ja abivalmid töötajad, lisaks üldlogopeed ja eripedagoog nõu andmas keerulistes küsimustes. Kui oled rõõmsameelne, abivalmis ning tunned endas soovi ja tahet toimetada tegusate ja särvasilmsete laste ning kolleegide keskel, siis palun saada enda CV esimesel võimalusel aadressile [email protected] Tarbijakrediidi kuni 1500000 eurot. Работа по графику, маленькие группы и умные дети - хорошая возможность развивать профессиональные навыки! Приятная и уютная рабочая среда. Töökogemus antud vallas olemas. Paralleelselt tegelesin kodulehtede, facebooki lehtede koostamisega, turundusega. Meie juures saad ellu viia värskeid ja põnevaid ideid. Olen avatud suhtleja, abivalmis, veenva analüüsi- ja läbirääkimise oskusega. Riikliku õppekava alusel olen koostanud oma õppekava ujumistundide lasteaias läbiviimiseks, milles on lisad õppekavale: "Akvaaeroobika lasteaias" ja "Allveeujumine koolieelikutele". Есть действующая медицинская справка, сертификат оказания первой помощи, сертификат гигиены питания. * Lapsevanemate ja personali nõustamine. Haridus laenud. Мне нравиться заботиться о детях, обучать их. Aasta aega olen töötukassa. Koostasin muusikaõpetuse materjale riiklikul tasemel. Tallinna Mahtra Põhikool vajab inglise keele õpetajat. CV ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid saata palun [email protected] Tere! Olen alushariduse pedagoog magistrikraadiga. Ootame rõõmsameelset, sõbralikku, loovat, algatusvõimelist, meeskonnatööle orienteeritud ja positiivse ellusuhtumisega õpetajat. Dokumendid esitada e-mailile [email protected] märgusõnaga "Konkurss muusikaõpetaja". Hea logopeed! Kui valite oma töökohaks Kadaka lasteaia, ootavad Teid tegusad koostööaltid kolleegid ning motiveeritud ja tänulikud lapsevanemad. CV saata [email protected] Otsin tööd liikumis/ujumisõpetajana. Otsin tööd lasteaiaõpetajana. Otsin tööd Tallinna lasteasutustes eripedagoogina, lastaiaõpetajana. Haridus laenud. Töö hilise keelekümbluse klassides ja vene õppekeelega klassides eesti keeles.

Tööülesanneteks on õppe- ja kasvatustöö läbiviimine eesti keeles, suhtlemine lastega eesti keeles. Õpin kiiresti, teen tööd kiiresti ning kvaliteetselt, olen tulemustele orienteeritud. Tööks on laste arenguspektri ealevastavuse jälgimine ja hindamine, võimalike arenguerisuste märkamine ning lapse toetamine nende ületamisel. Töökohtadeks Kiisa ja Asunduse lasteaed, kuna oleme remondiperioodiks asenduspindadel. Oled sobiv kandidaat kui vastad kvalifikatsiooninõuetele, sul on head erialased teadmised ja oskused, oled huvitatud lapse arengust, oled sõbralik ja koostöövalmis. Meil on suurepärased võimalused õues-ja projektiõppeks ning muutuva õpikäsitluse rakendamiseks noore ja avatud meelega kolleegi kõrval. Oled sobiv kandidaat, kui sul on töötamiseks vajalik kvalifikatsioon, soovid töötada lastega. Kandidaatidel palume esitada avaldus, kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad ja CV. Logopeedi tööülesanneteks on: • tugiteenust vajavate laste väljaselgitamine; • kõneravitundide ettevalmistamine ja läbiviimine; • õpetajate ja lastevanemate nõustamine; Võimalus töötada ka osaajalise koormusega. Hea õpetaja! Sind ootab töö väikeses neljarühmalises-, kaasaegsete töötingimustega-, suure ning looduskauni õuealaga lasteaias Nõmmel. Olen olnud abiks liiklusreguleerijana suurüritustel. Palun saada oma CV aadressile: [email protected] Tere! Ma otsin tööd õpetaja assistendina. Otsin tööd õpetaja assistendina , Tallinnas. Täpsem info [email protected] või [email protected] Asume Haaberstis Käkumäe Selveri lähedal.Hea ühendus Õismäe ja kesklinnaga. Valmis õppima, läbima kursused. Pakume rikkalikku "pilliparki" , laulu- ja tantsuhimulisi lapsi ja koostöiseid õpetajaid, kes armastavad ise laulda ja tantsida. Antud hetkel otsin tööd täiskoormusega seoses Tallinna kolimisega. Soovitavalt töökoht Tallinnas - Õismäel või Lääne-Harju vallas. Nõutav erialane haridus või selle omandamine. Tööd on perioodidel, kui mõni põhikohaga õpetaja abi viibib haiguslehel. Töö sobib inimesele, kes väärtustab lapsest lähtumist ja koostööd, kes on paindlik, loov ja algatusvõimeline. Вы - подходящий кандидат, если свободно владеете эстонским и готовы учиться работать по нашим программам. Töökogemus lasteaias erivajadustega lastega õpetajana. CV, sooviavaldus ja haridust / kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid palume saata aadressile [email protected] Tule tutvu personaalse pakkumusega. a Vastavus HTMi kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele. Olemas kehtiv arstitõend, еsmaabi tunnistus, toiduhügieeni tunnistus. Kandidaadilt ootame kvalifikatsioonile vastavust.. Oman head meeskonnatöö oskust, head analüüsi- ja algatusvõimet, korrektsus, täpsus ning kohusetundlikkus, tulemustele orienteeritus, meeldiva ja viisaka käitumisega, rahuliku meele, kannatlikkuse ja paindlikkusega, hea planeerimisoskusega. Oma poolt pakume tööd kaasaegses keskkonnas ja vast renoveeritud ilusas majas ning meeldivas kollektiivis. Laen kaarti VTB koheselt. Otsin tööd lasteaias abiõpetajana. Olen töötanud õpetaja abina. Praegu õpin viimast aastat Tallinna Ülikoolis kehakultuuri erialal. Soovin töötada vene õppekeelega lasteaias, aga proovin töötada eesti õppekeelega lasteaias ka, kuid kardan, et minu eesti keel ei ole professionaalne. Koht, kus naudivad koostegutsemist rõõmsameelsed lapsed, rahulolevad lapsevanemad ja motiveeritud personal. Eelistaksin töötada osalise koormusega. Avalduse, CV ning haridust ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palume saata [email protected] Dokumendid palume saata e-posti aadressile: [email protected] Vajadusel saaksin abiks olla erinevate olukordade ja probleemide lahendamisel ning ülesannete täitmisel. Nõutav erialane haridus ja väga hes eesti keele okskus ja vene keele oskus suhtlus tasandil, kogemus, positiivsus, lastesõbralikkus ja armastus töö vastu. Suure südamega väike lasteaed-põhikool ootab oma kollektiivi: pikapäevarühmaõpetajat. Lasteaia kontakt andmed : [email protected], tel. Ищу работу помощника воспитателя. Tööle asumise aeg kokkuleppel. Regulaarselt jagan oma kogemusi oma kolleegidele linnas ja maakonnas, samuti veebilehtedel: www.koolielu.ee ja www.narvahariduse.edu.ee. Воспитываю дочь, люблю детей, очень хочу работать в детском саду и дарить свою любовь детям. Kõik isiklikud laenud Sankt-Peterburis. CV palume saata e-mailile [email protected] Laenud ilma tõendite Vene Standardis Novgorodis. Otsin tööd hariduses, raamatukogudes, huvikoolides.

Avaleht | Haridus- ja Teadusministeerium

. Töövestlused toimuvad juunis-juulis. Peamised tööülesanded on eesti keele õppe planeerimine ja korraldamine lasteaias, muukeelse lapse keelelise arengu toetamine ja koostöö rühmaõpetajatega. Töö sobib hästi lisateenimisvõimalusena. Olen vastutustundlik ja oskan leida lastega ühist keelt. Sooviavaldus ja CV palume saata meilile [email protected] Paldiski lasteaed Sipsik pakub tööd keelekümblusrühma eesti keele õpetajale dekreedi asendajaks. Ise elan Männikul, seega eelistatud on Nõmme piirkond, kuid ei välista ka Kristiinet, Mustamäed, Kesklinna. Люблю учиться и учить детей. Kuna meie kool on ka ülikoolide praktikakool ning meil on pädevad õpetajad, siis on võimalus koolis teha ka praktika. Oman haridust ja kogemust algkooli ja põhikooli vene keele ja kirjanduse ainete õpetajana.

Tallinna Haridusamet > Hariduse koduleht > Tallinn

. Iseloomult olen vastutustundlik, positiivne, hea suhtleja. Ta töötas algklasside õpetajana. Hea kannatusega, loominguline ning entusiastlik. Возможно, рассмотрю вариант работы помощником учителя. Ametikoht annab võimaluse osaleda projekti "Professionaalne eestikeelne õpetaja lasteaias" raames toimuvatel koolitustel. Vesiroosi lasteaia lapsed ootavad omale logopeedi, kes on koostööaldis, usalduväärne ja rõõmsameelne. Kandideerimiseks palume esitada avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad e-posti aadressile: [email protected] "Edu Valem" Erakool pakub täiskohaga tööd algkassides eesti keele õpetajale. CV edastada palun e-postile [email protected] või helistada nr. Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel. Kandideerimiseks palun saada oma CV ja avaldus [email protected] Ootame kandidaadilt: soov töötada lasteaias, hea suhtlemisoskus ning koostöö kõikide huvigruppidega. Mul on hea arvuti kasutamise oskus. Kasuks tulevad kandidaadi senised kogemused lapsest lähtuva õppe- ja kasvatustegevuse ning keeleõppe korraldamisel. Ametikoht annab lisaks võimaluse osaleda projekti "Professionaalne eestikeelne õpetaja lasteaias" raames toimuvatel koolitustel. Имею высшее образование,но к сожалению, не педагогическое. Liitudes meiega mõistad, et lasteaia moto: „Kis pusib, sie saab“ annab võimaluse igaühele , kel on vaid soovi ja tahtmist seda tänuväärset tööd teha. Pakume tööd õpetaja abile. Lisaküsimused võib samuti saata samale aadressile. Kandideerimiseks nõutavad dokumendid: kõrgharidust tõendav dokument, elukookirjeldus ning motivatsioonikiri. Minu haridus ja kogemused lubavad õpetada eesti keelt nii emakeelena kui teise keelena. Nõutav erialane haridus ja eesti keele okskus, kogemus, positiivsus, lastesõbralikkus ja armastus töö vastu. Individuaalsete õppekavade koostamise ja hindamisaluste väljatöötamisel osalemine. Suure südamega väike lasteaed-põhikool ootab oma kollektiivi tööle positiivset ja tegusat õppejuhti lasteaeda. Töökoormus kokkuleppeline, tööaeg paindlik. Otsin tööd õpetaja abina vene õppekeelega lasteaias. Olen avatud ja soovin end täiendada ja uuendada oma pädevusi, eriti logopeedia- ja loodusainete valdkondades

Märkused