Ettevõtjatele ISB on lihtsam pidada raamatupidamist

Aruanded on olulised, sest annavad ülevaate riigi majanduslikust olukorrast, aitavad jälgida trende ja toetavad poliitiliste otsuste tegemist. Valminud on kolm rakendust, mis võiksid ettevõtteid igapäevatöös aidata. Ametil on ka masinloetavad agregeeritud andmestikud, mida ettevõtted saavad oma infosüsteemiga ühildada. Seetõttu võib jääda arusaamatuks, miks küsitakse midagi, mille kohta ettevõtted harilikult andmeid ei kogu. Võimalik analüüsida Statistikaamet on palju teinud selleks, et andmeesitajad saaks midagi ka vastu. Kuna juhtimislaudadesse on koondatud konkreetse valdkonna olulisemad näitajad, siis väheneb nende andmete otsimisele või küsimisele kuluv aeg.

Juhtimislaual näeb olulist riiklikku statistikat visualiseerituna ja rakendus on kättesaadav vaid paari klõpsuga. Võrreldes majandusaasta aruandega kogutakse EKOMAR-iga detailsemaid andmeid. Andmeesitajate töö lihtsustamine on endiselt prioriteet ja üha enam püütakse saadud infot ettevõtjatele kasulikuks teha. Andmeid kogutakse selleks, et kõigil nende koondamisest ja analüüsist kasu oleks. Statistika andmebaasi koguneb andmeesitajatelt ja registritest tohutu hulk olulist infot. Statistikaameti kasutuses olevad andmed on hästi turvatud ja neid ei väljastata andmeesitaja tasandil ühelegi institutsioonile. Need on riigile olulised näitajad, mille põhjal saab majanduse suundumusi analüüsida.

Ettevõtte likvideerimine. Firma lihtsustatud ülevõtmine.

. Kui ettevõte ei esita majandusaasta aruannet õigeks ajaks või ei tee seda üldse, siis tuleb tal EKOMAR-is esitada rohkem andmeid. Ettevõtted saavad juhtimisotsuste tegemisel toetuda eSTAT-is, juhtimislaual ja väliskaubanduse rakenduses kuvatavale infole. Statistikaamet soovib, et saadud teave aitaks ettevõtjatel teha juhtimisotsuseid. MART MÄGI, statistikaameti peadirektor Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. blog comments powered by. Ettevõtjatele ISB on lihtsam pidada raamatupidamist. Kasu andmeesitajatele Hea eeltäitmise näide on EKOMAR, kus kasutatakse ettevõtete majandusaasta aruannete andmeid. Andmeid tellivad eelkõige ministeeriumid ja erialaliidud, aga see võimalus on ka ettevõtjatel. Enamasti tehakse andmekorjet mõne avaliku huvi esindaja tellimusel, aga ka rahvusvahelise võrdluse tegemiseks. Esitatud loendis firma väljastab laene 90 000 euro magadanis nõu pidanud.. Amet teeb tihedat koostööd nii kohalike omavalitsuste kui ka erialaliitudega ja juhtimislaudade projektiga ollakse juba lõpusirgel. Tellimustööd on tasulised, kuid raha ei küsita mitte andmete, vaid nende koondamiseks kuluva tööaja eest. Väliskaubanduse rakenduses on andmed visualiseeritud ja teavet saab filtreerida kaubagrupi ning riigi järgi.

ettevõtlusameti koolitused > Ettevõtjale > Tallinn

. Kui esitada aruanne tähtajaks ja täita ka aastaaruande lisad, siis väheneb märkimisväärselt EKOMAR-i täitmisele kuluv aeg. EKOMAR eeltäidetakse majandusaasta aruande andmetega, sest kvartaliküsimustikest saab vähem infot ja nelja kvartali summa ning aastaaruande andmed võivad erineda.

Ettevõtluse auhind 2020

Märkused