Esitatud loendis firma väljastab laene 90 000 euro Kaevandustes.

**Toote kasutus on määratletud kui tööstuses tavapärane toodete kasutamise eeldatav aeg. Teatud juhtudel võime me küsida ostu tõendavat dokumenti. SEE PIIRATUD GARANTII ANNAB TEILE KINDLAD ÕIGUSHÜVED JA LISAKS VÕIB TEIL OLLA MUID ÕIGUSI, MIS ERINEVAD RIIGITI VÕI JURISDIKTSIOONITI. Laenud online kaart Pihkvas minimaalse intressimäärad. KINGSTONI TOOTED EI OLE LUBATUD KASUTAMISEKS KRIITILISTE KOMPONENTIDENA ELUSTAMISSEADMETES VÕI MUUDES RAKENDUSTES, KUS TOOTE RIKE VÕI TALITLUSHÄIRE PÕHJUSTAB OLUKORRA, MILLE TULEMUSEKS VÕIVAD TÕENÄOLISELT OLLA KEHAVIGASTUSED VÕI SURM. Samuti pakub Kingston oma klientidele kogu maailmas tasuta ingliskeelset tuge. Üheksakümne-päevane garantii: Järgmistele Kingstoni toodetele kehtib see garantii kuue üheksakümne päeva jooksul alates kuupäevast, mil algne lõppkasutaja ostis toote: Taassertifitseeritud HyperX™ peakomplektid. MÕNED RIIGID VÕI JURISDIKTSIOONID EI LUBA KAUDSETE GARANTIIDE VÄLISTAMIST EGA PIIRANGUID SELLELE, KUI KAUA KAUDNE GARANTII KEHTIB, SEEGA EI PRUUGI ÜLALTOODUD PIIRANGUD TEILE LAIENEDA. Kõik resertifitseeritud tooted on kontrollitud, et tagada nende võrdväärne funktsioneerimine uute toodetega. Hiinas saate taotleda RMA-d volitatud levitajalt või volitatud teeninduskeskusest. Sisse kinnitatud ja DRAM-i komponendid Vaadake sisse kinnitatud ja DRAM-i komponentide garantiiavaldusi. Tootepõhise garantiiteabe leiate järgmisest SSD garantiitabelist: Kaheaastane garantii. Teatud juhtudel võib Kingston omal valikul otsustada asendada Kingston Customization Programi raames tellitud tooted talitluslikult samaväärsete toodetega. Kui saadate oma toote teeninduskeskusesse ilma RMA-numbrita, mis oleks pakendi välisküljel nähtaval kohal, tagastatakse see teile avamata. Hiinas asuvate teeninduskeskuste loetelu leiate aadressilt. See piiratud garantii katab ainult defektsete Kingstoni toodete parandamise, asendamise, nende eest raha või krediidi tagastamise, nagu on ülalpool kirjeldatud. KSM on täpsustatud toodete andmelehel ja see on saadaval ka Kingstoni veebisaidil www.kingston.com/SSDmanager. Esitada tuleb ostutõend, mis näitab algset ostukuupäeva ja -kohta, toote kirjeldust ja hinda. Parandatud osad või asendustooted annab Kingston välja vahetuspõhiselt ning need on kas uued või resertifitseeritud. Jätkamiseks minge aadressile. Teie vastutate toodete kindlustamise ja saatmise kulude eest. Kohaldatavate seadustega lubatud ulatuses ei kehti see garantii toodetele, mida ei impordita ega müüda volitatud Kingstoni edasimüüjate või turustajate kaudu, ning Kingston võib teie toote remontida või välja vahetada tasu eest.

Statistika ja kaardid : Firma Agios gib Ivosidenib für Maurice.

. LAHTIÜTLEMISED KOHALDUVA SEADUSE ULATUSES ON JÄRGNEV KINGSTONI TOODETE TÄIELIK GARANTII JA SEE ASENDAB KÕIK TEISED GARANTIID JA AVALDUSED, ÜKSKÕIK KAS NEED ON SUULISED VÕI KIRJALIKUD. svaadake piirkonda, mille kohta teavet soovite. Te võite minna otse jaotisse, mis teid huvitab, valides vajaliku teema järgnevast loendist: Kingston garanteerib esmasele lõppkasutajast kliendile, et ettevõtte tooted on siin toodud tingimustel defektivabad nii materjali kui ka töökvaliteedi osas. RMA-numbri saate aadressilt kingston.com/en/support. Laenud äri -, panga Rosbank. KÄESOLEVA LAHTIÜTLUSE EESMÄRK EI OLE PIIRATA VÕI VÄLISTADA ETTEVÕTTE KINGSTON VASTUTUST SURMA VÕI VIGASTUSTE TEKKIMISE KORRAL, MIS ON PÕHJUSTATUD ETTEVÕTTE HOOLETUSEST VÕI TEADLIKUST VALEANDMETE ESITAMISEST. See piiratud garantii kehtib ainult esmasele lõppkasutajast kliendile ja sellele kehtivad siin kirjeldatud tingimused ning nõuded. Selle garantii alla ei kuulu kolmanda osapoole tarkvara, ühendatud seadmed ega salvestatud andmed. Kingston Customization Programi tooted on piiratud krediidi või raha tagastamisega kaheaastase garantiiperioodi jooksul. SEAL HULGAS, KUID SELLEGA PIIRDUMATA KA IGASUGUSED KAUDSED RIKKUMATUSE, KAUBANDUSLIKKUSE VÕI KINDLAKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE GARANTIID. Tooted peavad olema korralikult pakendatud, et need transpordi käigus kahjustada ei saaks. TEAVET OMA ÕIGUSHÜVEDE KOHTA SAATE KOHALIKUST TARBIJANÕUSTAMISKESKUSEST. See piiratud garantii ei ole loovutatav. Esitatud loendis firma väljastab laene 90 000 euro Kaevandustes. Austraalia tarbijad: Lugege Kingstoni piiratud garantii avaldust, et saada teavet garantii kohta Austraalias. Nõude korral on Kingstoni ainus ja maksimaalne kohustus riistvara remontimine, välja vahetamine või tagasimakse tegemine Kingstoni äranägemisel. Taiwanis saate puudusega toote tagastada meie kohalikule edasimüüjale, teeninduskeskusesse või järgida veebipõhist taotlemisprotseduuri. Kõik laenud alates mugavalt oma kodus Novosibirsk. Esitatud loendis firma väljastab laene 90 000 euro Kaevandustes. Kui toote müük lõpetatakse, parandab Kingston oma äranägemise järgi toote, teeb ettepaneku asendada see võrreldava tootega või pakub tagasimakset vastavalt ostuhinnale või toote praegusele väärtusele, olenevalt sellest, kumb on väiksem. Garantii kestus Toote kestuse garantii.** Järgnevad Kingstoni tooted on kaetud selle garantiiga toote kestuse vältel. Parandatud või asendustoode saadetakse kohale Kingstoni kulul. Tagastatud toote kindlustamise ja saatmise kulude eest vastutate teie.. MÕNED RIIGID VÕI JURISDIKTSIOONID EI LUBA JUHUSLIKE VÕI KAUDSETE KAHJUDE VÄLISTAMIST VÕI PIIRAMIST, SEEGA EI PRUUGI ÜLALTOODUD PIIRANGUD TEILE KEHTIDA. KINGSTONI TÄIELIK VASTUTUS SELLE VÕI MIS TAHES MUU OTSESE VÕI KAUDSE GARANTII KOHASELT PIIRDUB REMONDI, ASENDAMISE JA TAGASTAMISEGA. , HyperX Orbit seeria peakomplektid ja HyperX™ ventilaator.

Account Studio finantsmooduli kasutajajuhend

. Kingstoni RMA-number peab olema selgelt märgitud pakendi välisküljele. Kui RMA-numbrit pakendil näha ei ole, saadetakse pakk teile avamata kujul tagasi. Teeninduskeskusse saadetud tooted peavad olema korralikult pakendatud, et need transpordi käigus kahjustada ei saaks. PARANDAMINE, ASENDAMINE VÕI RAHA TAGASTAMINE ON AINSAD JA VÄLISTAVAD ABINÕUD GARANTII VÕI MÕNE MUU ÕIGUSTEOORIA RIKKUMISE EEST.

Lennufirmade loend – Vikipeedia

. Saadaval garantii saamiseks pöörduge edasimüüja poole, kellelt olete need tooteid ostnud. Kingstoni piiratud garantii avaldus Allpool on toodud täielik teave Kingstoni garantiide kohta. Laenud kuni 3000 eurot Krasnodar. Kõik tagastatud osad või tooted, kui need asendatakse või nende eest makstakse raha tagasi, muutuvad pärast kättesaamist Kingstoni omandiks. Selle eesmärk on tagada kvaliteedi sertifitseerimine. Vastavalt alltoodud tingimustele ja piirangutele, Kingston kas parandab või asendab oma toote ükskõik millise osa, mis osutub defektseks tulenevalt nõuetele mittevastavast töökvaliteedist või materjalidest. Kui Kingston ei saa toodet parandada ega asendada, tagastab ettevõte kas raha või krediidi toote praeguse või ostuhetke hinna ulatuses, valides kahest madalama. ÜHENDKUNINGRIIGI VÕI EUROOPA LIIDU LIIKMESRIIKIDE KODANIKUD: JUHUL KUI KÄESOLEVA TOOTE OSTAB TARBIJA NING MITTE ETTEVÕTE, SIIS ON KÄESOLEV GARANTII ÕIGUSHÜVEDE LISA KAHJUSTATUD TOODETE PUHUL. Kuid kasutusea garantii suhtes võivad kehtida eri riikide määratlused. Komplekti osana soetatud tooted tuleb tagastada terve komplektina, et garantii neile kehtiks. KÕIK GARANTIID, NII OTSESED KUI KA KAUDSED, ON PIIRATUD ÜLALTOODUD AJAVAHEMIKEGA.

Tasuta tehniline tugi Kui teil tekib probleeme Kingstoni toote paigaldamise või selle edasise kasutamise käigus, võite enne süsteemi teenindamist võtta ühendust Kingstoni tehnilise toe osakonnaga. Kontrollige tagastamistingimusi enne toote tagastamist. Kingston ei ole seetõttu vastutav otseste või kaudsete kulude ega kahjustuste eest, mis on põhjustatud kolmanda osapoole tarkvarast, ühendatud seadmetest või salvestatud andmetest. Võrgutugi on saadaval veebisaidil kingston.com/support

Märkused