Arvu kasv lühiajaliste laenude Venemaa

Läti-suunalise piirikaubanduse vähenemist kinnitab alates juulist vähenenud lühiajaliste piiriületuste arv. Avaliku halduse kasv tuleneb riigikaitse hankest.

2019. aasta maksutulu kasvas aasta varasemaga võrreldes 7.

. Arvu kasv lühiajaliste laenude Venemaa. Tasumisse panustas ka uudse toote – nikotiinipadjad – turule tulek. Tasumise kasvu hulgikaubanduses on toetanud nii teravilja- kui ka mootorikütuse hulgimüügi kasv. Merliin Laos, rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna analüütik. Ilma varumiseta on aastased muutused kooskõlas prognoosituga ning viimaste aastate dünaamikaga, kus diislikütuse kogused stabiilselt kasvavad ja bensiini kogused vähenevad. Tubakaaktsiis on positiivne näide aktsiisi fiskaalsete ja rahvatervise eesmärkide täitmisest. Prognoositust suurema tulu tingis eelkõige kütusemüüjate bensiini ja diislikütuse varumine detsembris. Laenud kuni 15000 eurot Simferopol. Deklareeritud koguse kasvu peamiseks põhjuseks on muutused piirikaubanduses. aasta teisest poolest kasvanud nii kange alkoholi kui lahja alkoholi deklareerimine. Viimaste aastate suured muutused alkoholiaktsiisi määrades on põhjustanud küll varumisest tingitud kõikumisi aastate vahel ning suuri muutuseid deklareeritud kogustes ja piirikaubanduses, kuid kokkuvõttes on püsinud aktsiisitulu suhteliselt samal tasemel. Kasvu peamine põhjus on ootusest kiirem palgafondi suurenemine, mida toetas nii keskmise töötasu kui ka töötajate arvu kasv.

15–74-aastaste tööhõive ülevaade 2008–2014

. Ühtlase aktsiisimäära kasvu tulemusel on kasvanud aktsiisitulu ning samal ajal hinnatõusu tulemusel on pidevalt vähenenud müüdavate sigarettide arv ning suitsetajate hulk.

Käibemaksu alalaekumine planeerituga võrreldes tuleneb peamiselt eratarbimise ja valitsussektori investeeringute tagasihoidlikumast kasvust

Märkused