Aegumistähtaeg krediitkaardi võlgade - andeks, kas pangad võlad?

Krediitkaardi 500000 eurot Laenu Euroopa Pangas.

Juhatuse liikme vastu esitatava nõude aegumistähtaeg - RMP.

. Aegumistähtaja algus lepingu ülesütlemisest tuleneva nõude korral. Juhatuse liikme vastu esitatava kahju hüvitamise nõude aegumistähtaeg.

Kohtulahendite kogumik - EUR-Lex

..

Aegumine | Juristaitab

. Aegumistähtaeg on tähtaeg, mille jooksul nõue aegub, st mille järel võib kohustatud isik keelduda oma kohustuse täitmisest. Aegumistähtaeg krediitkaardi võlgade - andeks, kas pangad võlad?

Märkused