Abi tarbijakrediidi standardinfo teabelehe

Hinnakirja muudatustest teavitame Sind esimesel võimalusel. Krediidikonto lepingu rikkumisel peatatakse Sinu õigus krediidikontot kasutada.

Et see nii saaks olla, moodustub igakuine tagasimakse krediidiperioodi alguses suuremas osas interssist ja väiksemas osas krediidi põhiosa tagasimaksest. Samuti esitatakse sulle tutvumiseks laenulepingu tingimused. Kust võtta laenu auto. Tutvu järgneva infoga kindlasti juba enne laenutaotluse esitamist. Selleks esita meile palun eelnevalt avaldus, kuhu pane kirja: lepingu number, avaldus, et soovid laenu ennetähtaegselt tagastada, kuupäev, millal soovid laenu tagastada, avalduse kuupäev ja oma allkiri. Kui peaksid oma lepingu eksemplari ära kaotama, siis kirjuta sellest meile ja saadame Sulle laenulepingu dokumentidest uue tasuta koopia. Abi tarbijakrediidi standardinfo teabelehe. Taganemisavaldusse pane kirja: oma isikukood, lepingu number, avaldus, et soovid lepingust taganeda ja laenu tagastada, kuupäev ja oma allkiri. Lepingu üldtingimusi võime ühepoolselt muuta, kui muudatus on vajalik üldtingimuste vastavusse viimiseks õigusaktide või -praktikatega. Viivisemäär on võrdne lepingujärgse intressimääraga. Lepingust taganemiseks esita meile kirjalik lepingust taganemise avaldus ülaltoodud postiaadressil või e-posti aadressil. Tutvu vastutustundliku laenamise soovitustega kindlasti meie kodulehel. Võta küsimuste korral julgesti ühendust meie klienditeenindusega täiendavate selgituste saamiseks. Võimalik keeldub Venemaa teenuseid Visa ja Mastercard. Samuti on võimalik eraisiku pankrotimenetluse algatamine, kui selgub, et võlgnik on püsivalt maksejõuetu ega suuda oma kohustusi laenuandja ees täita. Meie laenud on fikseeritud intressiga, mis tähendab, et lepingu perioodi jooksul igakuiste tagasimaksete suurus üldjuhul ei muutu. Võid küsida ka andmeid, millest summa koosneb. Väikelaenu lepingus lepitakse kokku konkreetne tagasimakseperiood, mis üldjuhul laenulepingu kehtivuse jooksul ei muutu. Üldreeglina koosneb iga tagasimakse krediidi põhiosa tagasimaksest ja intressiosa tagasimaksest. Seejärel tuleb tasuda Sul summa, mis on vajalik kõigi lepingust tulenevate rahaliste kohustuste täitmiseks. Krediidikonto lepingu puhul tuleb siiski arvestada, et igakuiste tagasimaksete suurus arvutatakse uuesti iga väljamakse korral. Sinult nõutav intress sõltub Sinu kasutuses olevast põhisumma suurusest ja ajast, kui kaua seda kasutad. Seadus annab Sulle muid õigusi ja kohustusi. Kui lepingut rikutakse, siis lisandub maksekohustustele viivis ja meeldetuletuskirjade tasud. Mõtle, kas suudaksid laenu õigeaegselt tagasi maksta ka nendes muutunud oludes. Koos meie klienditeenindajaga saad olukorda arutada ning leida sobiva lahenduse, näiteks: maksepuhkuse kasutamine, laenugraafiku pikendamine, et vähendada kuumakseid, muu kompromissi leidmine vastavalt sinu ja meie võimalustele. Kui pärast lepingu ülesütlemist kogu võlga ei tasuta, siis võime võla sissenõudmise delegeerida inkassoettevõttele ja/või pöörduda võla sissenõudmiseks kohtu poole ning sel juhul lisanduvad võlale ka need menetluskulud. Intress tuleb tasuda kuni päevani, mil toimub laenu tagastamine. Samuti pead LUGEMA OMA LEPINGUT väga hoolikalt. Krediidiperioodi jätkudes igal kuul intressiosa osakaal väheneb ja krediidi põhiosa proportsioon suureneb.. Tagasimaksed toimuvad annuiteetgraafiku alusel. Annuiteetgraafiku põhimõtet rakendame kõigi enda laenude puhul, et tagada võimalus tasuda tagasimakseid igal kuul samas summas.

Soovituslik juhend - Finantsinspektsioon

. Kõigepealt tuleks pöörduda probleemiga meie poole, et olukorda arutada ja leida võimalused kokkuleppe saavutamiseks. Tutvu krediidikonto lepingutingimustega siin ja väikelaenu lepingutingimustega siin. Mida pikem on valitav laenu periood, seda väiksem on sama laenusumma puhul igakuise tagasimakse suurus. Samuti võime aeg-ajalt uuendada oma hinnakirja. Kohtumenetluse järel on meil õigus algatada täitemenetlus, mille käigus kohtutäitur arestib ja müüb võla katteks võlgniku vara ja teostab kinnipidamisi võlgniku sissetulekutest.

Krediidi kulukuse määr aitab teha keerulisi valikuid.

. Kõik kiireloomulised laenud Simferopol

Märkused